Kontakt mit dem Redaktionsteam

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM (Institut für Westslawische Philologie der AMU)
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Tel. + 48 618293576

ifw@amu.edu.pl

Chefredaktion:

Univ.-Prof. Dr. habil. Beata Waligórska-Olejniczak

beata.waligorska@amu.edu.pl

Redaktionssekretär:

Dr. Konrad Rachut

konrad.rachut@amu.edu.pl

studia.rossica.posnaniensia@gmail.com