Kontakt z Redakcją

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

tel. + 48 618293576

ifw@amu.edu.pl

Redaktor naczelna:

dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, prof. UAM

beata.waligorska@amu.edu.pl

Sekretarz:

dr Konrad Rachut

konrad.rachut@amu.edu.pl

studia.rossica.posnan@gmail.com