Contact the Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM  // Adam Mickiewicz University Press

Collegium Maius
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Tel. +48 618294646

wydawnictwo@amu.edu.pl

http://press.amu.edu.pl/pl/kontakt.html