Historia czasopisma

Czasopismo „Studia Rossica Posnaniensia” wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 48 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku. Wszystkie numery czasopisma, poczynając od 1970 roku, dostępne są w bazie CEEOL.

Indeksacja czasopisma

Czasopismo „Studia Rossica Posnaniensia” indeksowane jest w następujących bazach danych:

DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, Index Copernicus – Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, PKP index, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum