Indeksacja czasopisma

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach danych:

DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, Index Copernicus – Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, PKP index, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum