1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Русский
  • English
  • Deutsch

Data publikacji w serwisie: 13 marca 2022 r.

Komunikat

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę redakcja czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” zawiesza wszystkie formy współpracy z badaczami zatrudnionymi w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Podstawa prawna: Komunikat Rektora UAM z dnia 4 marca 2022 roku oraz decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca br.


As a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine the Editorial Board of the journal „Studia Rossica Posnaniensia” suspends all forms of cooperation with researchers who are employed by institutions of science and higher education in the Russian Federation and the Republic of Belarus. The legal basis: The Statement of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań dated March 4, 2022 and the decision of the Minister of Education and Science dated March 1, 2022.


В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации на Украину Редакционная коллегия научного журнала «Studia Rossica Posnaniensia» приостанавливает все формы сотрудничества с исследователями, работающими в институциях науки и высшего образования Российской Федерации и Республики Беларусь. Правовая основа: Заявление Ректора Университета им. Адама Мицкевича в Познани от 4 марта 2022 г. и решение Министра образования и науки от 1 марта 2022 г.